ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت هوشمند

بخشی از مصاحبه دکتر رضا سراج کارشناس مسائل ارشد استراتژیک با تلویزیون اینترنتی آرمانکه در حین آن ارائه آماری خیره کننده از سرعت رشد انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف و رسیدن قریب الوقوع ایران به قدرت هوشمند.