رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی زمینی ارتش

ویدئویی واقعی از محل تست جدیدترین تجهیزات ارتش جمهوری اسلامی