بیان فضائل و مقامات حضرت زهرا در سخنان امام خامنه ای

عناوین کلیپ: 1. مقامات معنوي حضرت فاطمه سلام الله عليها 2. حضور زنان ايراني در عرصه مجاهدت ها 3. نقض حقوق زنان در آمريکا 4. نقض حق مالکيت و دموکراتيک زن در غرب 5. پشت پرده اشتغال زنان غربي 6. لزوم عدم گرايش به ديدگاه غربي در مورد زن 7. خانه و خانواده، مساله اصلي براي زن