شادمانی مردم سوریه پس از نامزدی بشار اسد در انتخابات

صدها تن از مردم سوریه در نقاط مختلف این کشور با برپایی مراسم جشن باشکوهی ضمن حمایت از نامزدی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری بر حاکمیت و استقلال سوریه تاکید کردند.

جمع زیادی از مردم سوریه با برپایی جشنی به مناسبت نامزدی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت خود را از ارتش و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند.

صدها تن از مردم سوریه با تظاهرات در شهر ساحلی طرطوس و حمل پرچم‌های این کشور و تصاویر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه نامزدی وی را در انتخابات ریاست جمهوری آتی جشن گرفتند.
منبع: سایت ابناء