فیلم منتشرنشده از روز شهادت و تشییع استاد مطهری

ساعت ۲۲:۲۰ روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ هنگامی که استاد شهید مرتضی مطهری از یکی جلسات فکری و سیاسی بیرون آمده بود، با گلوله یکی از افراد گروه فرقان به شهادت رسید، امام و امت اسلام را در ماتمی عظیم فروبرد. روز تشییع پیکر استاد مطهری غوغایی در مدرسه فیضیه قم برپا شد. فیلمی که در ادامه مشاهده می‌کنید، جزو معدود صحنه‌های منتشر شده از روز شهادت استاد است که از تمام زوایا شور مردم در تشییع پیکر او را به تصویر می‌کشد. در این فیلم تشییع پیکر استاد، نماز خواندن بر پیکر مطهر وی و به خاک سپاری جنازه ایشان در محل دفن را مشاهده می‌کنید: