مرثیه سرایی کریمی در شهادت امام هادی علیه السلام

مراسم شهادت امام هادی علیه السلام هیئت ثار الله به نوای حاج محمود کریمی