جنش فیک چینی - آخر خنده اس

طنز و اجرا در تالار بزرگ کشور دو دسته آدم هستن که شدیداً می خوان بقیه رو متقاعد کنن که کار خوبی کردن: یکی پسرایی که تازه متاهل شدن، یکی هم اونایی که ماشین چینی شاسی بلند خریدن!!!

www.hasanreyvandi.com