درخواست دولت انتقالی در تظاهرات گسترده بحرینیها

316
17 آذر 1394

مردم بحرین با حضور بسیار گسترده در تظاهراتی به دعوت احزاب و جمعیت های مخالف رژیم آل خلیفه، خواستار تشکیل دولت شدند
احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی در پایان راهپیمایی مردم در همبستگی با کارگران به مناسب روز جهانی کارگر با صدور بیانیه ای افزودند: دیکتاتوری و استبداد نامشروع است و راهکارهای امنیتی نشانه ناتوانی، ضعف و مشروع نبودن رژیم آل خلیفه است.

احزاب و جمعیت های مخالف در این بیانیه با اشاره به شکست گفت وگو با سلیمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین، همبستگی خود را با زندانیان اندیشه که به خاطر اعتصاب غذا در زندان "جو" در معرض گرسنگی قرار داشته و از ابتدایی ترین حقوق انسانی محرومند، اعلام داشتند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x