روحانی:اول دنیا را بشناسید بعد انتقاد کنید

رئیس جمهور شروط تازه‌ای برای واجدین صلاحیت انتقاد از دولت عنوان کرد.

چند روز پس از آنکه حسن روحانی، شناسنامه‌دار بودن را شرط انتقاد از دولت خود عنوان کرد، در اظهارات جدید خود، شروط تازه‌ای به آن افزود تا ماجرای «نقد دولت یازدهم» پیچیده‌تر از پیش شود.
اصرار دولت بر این پیچیدگی در حالی است که فرمول نقد بسیار ساده است؛ نقدها مطرح می‌شوند. آنهایی که صحیح هستند پذیرفته می‌شوند و آن دسته از نقدها هم که به تعبیر دولت، با هدف تخریب بیان شده‌اند، کنار گذاشته می‌شوند. مردم هم از هوش لازم برای تشخیص نقد دلسوزانه از نقد تخریبی برخوردارند.
اولین رویارویی مستقیم روحانی و منتقدان به دوران امضای توافق موقت هسته‌ای بازمی‌گردد که وی طی سخنانی در جمع اساتید دانشگاه منتقدان را بی‌سواد خواند و به نوعی از عدم دفاع اهالی دانشگاه از توافق هسته‌ای گله‌ای کرد.
دومین باری که رئيس جمهور مستقیماً منتقدان را خطاب کرد، به ماجرای مستند جنجالی «من روحانی هستم» بازمی‌گردد که وی از لزوم شناسنامه‌دار بودن منتقدان سخن گفت.
و بالاخره روز گذشته روحانی در جمع اساتید نمونه کشور، «شناخت دنیا، سیاست، حقوق و منطقه» را از دیگر شروط انتقاد از دولت عنوان کرد.