نصایح عالی آیت الله مشکینی(رحمت الله علیه)

توصیه هایی از آیت الله مشکینی که سفارش می کنم حتما اونو ببینید .بسیار عالی و سازنده .در بخش پایانی اشاره ای دارند به خطبه های نماز جمعه تهران و می فرمایند این خطبه ها غالب صحبت های رهبری است .جهت شادی روح ایشان فاتحه ای بخوانید .