دسترسی کامل و آسان تروریست ها به سلاح شیمیایی

189
17 آذر 1394

دسترسی کامل و آسان تروریست ها به سلاح شیمیایی در زمانی که دولت سوریه را متهم کردند که آنها از سلاح شیمیایی استفاده کردند

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x