دسترسی کامل و آسان تروریست ها به سلاح شیمیایی

دسترسی کامل و آسان تروریست ها به سلاح شیمیایی در زمانی که دولت سوریه را متهم کردند که آنها از سلاح شیمیایی استفاده کردند

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x