شهید غیرت ( چهلمین روز درگذشت شهیدخلیلی )

شهید علی خلیلی جدیدترین نسخه برای الگوبرداری جوانان و نوجوانان نسل کنونی است.وی رگ گردن خود را برای زنده کردن غیرت در میان برخی هامان داد.این روز ها مصادف با اربعین این شهید والا مقام است.قدری تامل کنیم بر دانسته های ناچیزی که از وی نقل شده است.التماس دعا