حمایت امام علی(ع) از شهید خلیلی در مقابل بی غیرت ها

220
17 آذر 1394

عده ای این روزها با شنیدن ماجرای شهید خلیلی به خود اجازه میدهند بگویند آقای خلیلی نباید اینکار را میکرد.به او چه که یه خودرو میخواهد چه بر سر ناموس مردم شهر بیاورد.اما امام علی این گفتار را که در طول تاریخ بارها شیطان بر زبان بی غیرت ها جاری کرده اینگونه پاسخ می دهد .


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x