جنگ روانی حماس با سرود ملی رژیم صهیونیسم

گردان عز الدین قسام از نیروی نظامی جنبش اسلامی حماس فیلمی ره به تصویر کشیده است که در آن به اسرائیل می رساند که مردم فلسطین هر چقدر هم طول خواهد کشید باز به خانه و وطن خود بر خواهند گشت و اسرائیل دو راه بیشتر نخواهد داشت یا به کشور تصلی خود برگردد و یا بماند و به دست آنها کشته شود.
این فیلم که به زبان عبری منتشر شده است مشابهت زیادی با سرود ملی رژیم صهیونیستی دارد که به نام امید است و حماس با بکار گرفتن کلمات مشابه و متن آهنگ آن جنگ روانی را بر علیه آنان شروع کرده است.