تیزر فیلم داستانی 'لکه'

فیلم داستانی «لکه» که از زاویه‌ای متفاوت به فتنه ۸۸ می پردازد، ماجرای رویارویی مادر یکی از کشته‌شدگان فتنه ۸۸ با سیاستمداری است که در فتنه ۸۸ با حضور در صف مخالفین نظام، مشروعیت آن را زیر سوال می برد و حالا در دولت جدید قرار است مدیرکل شود.به گفته محمدرضا شفاه تهیه کننده این فیلم که فانوس زرین چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار را در کارنامه دارد، فشارهایی از طریق وزارت علوم موجب لغو مجوز اکران‌های این فیلم در برخی دانشگاه‌ها شده است.