فرصت طلب ها را بشناسید/اغفال هاشمی

این کلیپ سخنرانی استاد حمید روحانی رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی پیرامون شناخت فرصت طلبها و ماجرای اغفال شدن آقای هاشمی رفسنجانی می باشد . همچنین ایشان در این سخنرانی به نقد توافقنامه ژنو و قضیه مک فارلین نیز می پردازند.برای آشنایی بیشتر با مباحث سخنرانی میتوانید از این لینک استفاده کنید و باابعاد جدیدی از شخصیت ها آشنا شوید که این مطالب را حتما توصیه می کنیم که مطالعه کنید.