روحیه قابل ستایش رزمنده شهید در فاصله صد متری دشمن

خادم العباس ع جانباز شهید حاج محمود آرزومند رمضانی عملیات کربلای 5شلمچه بهمن1365لشکر41ثارالله کرمان یا علی