رهبرانقلاب در حال درو کردن گندم در روستای فردو

در بخشی از مستند «فردو یعنی بهشت» تصویری از حضرت آیت الله خامنه ای پخش شد که ایشان با حضور در روستای فردو مشغول درو کردن گندم هستند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV