اعتراض مردم بحرین به آزار و اذیت مذهبی

141
17 آذر 1394

مردم بحرین در اعتراض به نگه داشتن اجساد شهئای انقلاب بحرین و تعذیب و اذیت آنها بخاطر مذهب اعتراض کردند و این در حالی است که مدتی پیش آل خلیفه کنفرن گفتگوی تمدن ها را در بحرین برگزار کرده و خود گفتگوی تمدن های ادعا می کند که قبول دارد با این حال با سرکوب معترضان همچنان به کار خود ادامه می دهد

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x