آقای دستیار، میشه بسه؟

علی یونسی گفت: اگر به من باشد هلال احمر را تغییر می‌دهم و شیر و خورشید را جایگزین آن می‌کنم.