ندیده ام ولی برخورد شود!

بخشی از برنامه صرفا جهت اطلاع؛خبر ۲۰:۳۰ ، پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۳ درباره وزیر ارشاد؛ جناب آقای علی جنتی میگویند مستند «من روحانی هستم» را ندیده اند ولی قوه قضاییه برخورد کند!