توافق ژنو کدام مسیر را دنبال می کند؟

103
17 آذر 1394

آخرین گام توافقات چه خواهد بود؟

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x