توافق ژنو کدام مسیر را دنبال می کند؟

157
17 آذر 1394

آخرین گام توافقات چه خواهد بود؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x