سبک زندگی اسلامی از منظر رهبر انقلاب

این کلیپ به برخی لازمه ها و محورهای سبک زندگی اسلامی از منظر رهبر انقلاب میپردازد
این کلیپ توسط ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی و سایت خبری هم اندیشی تهیه و تدوین شده است