اقتصاد مقاومتی در کلام رهبر معظم انقلاب

لازمه ها و ماهیت اقتصاد مقاومتی از منظر و دیگاه رهبر معظم انقلاب در این کلیپ منعکس شده است
این کلیپ توسط ستاد فجر انقلاب اسلامی و سایت خبری هم اندیشی تهیه و تدوین شده است