دیپلماسی و مذاکره از منظر رهبر معظم انقلاب

ماهیت و ابعاد مذاکره با شیطان بزرگ و حامیان آن از نگاه رهبر معظم انقلاب نکاتی است که در این کلیپ به آن اشاره شده است
این کلیپ توسط ستاد فجر انقلاب اسلامی و سایت هم اندیشی تهیه و تدوین شده است