اهمیت علم در کلام رهبر معظم انقلاب

آثار و پیامدها و خصوصیات پیشرفت و استقلال علمی و تولید علم از منظر رهبر معظم انقلاب مواردی است که در این کلیپ منعکس شده است
این کلیپ توسط ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی و سایت هم اندیشی تهیه و تدوین شده است