حذف جناح مومن از صدا و سیما

آقای ضرعامی خدا رو پیش روی خود بیاورید و بگویید آیا بحاطر بیان نقد رهبری نسبت به صدا و سیما باید یه تهیه کننده با سابقه کار خودرا از دست دهد؟این حمایت از جناح مومن و انقلابی است یا حذف جناح مومن و انقلابی؟
متن گزارش تحلیلی وبگاه رجا نیوز