بیداری اسلامی در کلام امام خامنه ای(2)

در این کلیپ به بیداری اسلامی ماهیت و تهدیدها و وضعیت فعلی آن در کلام رهبر معظم انقلاب اشاره شده است
این کلیپ توسط ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی و سایت خبری هم اندیشی تهیه و تدوین شده است.