گلایه رهبری از برخی مدیران کشور

گلایه رهبری از برخی مدیران کشور و پاسخ به ادعای احمقانه غرب در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هوافضای سپاه