نخبگان تحمیلگر (در سخنان اخیر استاد پناهیان)

این کلیپ (صوتی) بصیرتی از صحبت های اخیر استاد پناهیان رو برای شما دوستان بزرگوار پیشنهاد می کنیم.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x