طنز نیمه شبنامه برنامه ثریا ، شماره 20

292
17 آذر 1394

طنز نیمه شبنامه برنامه ثریا که به بیان طنز خبرهای مهم هفته می پردازد.

شماره 20

هدیه شگفت انگیز آخوندی وزیر راه و شهرسازی به زوجهای جوان برای خانه دار شدن، تحقیر مجدد پرایدسواران توسط خودروسازان و خوشحالی زایدالوصف برخی رسانه ها برای آزاد شدن واردات برندهای خارجی را در این قسمت ببینید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x