بهانه ای به نام نقض تحریم ها

ادگاهی در آمریکا شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار را با ادعای انتقال اطلاعات حساس نظامی به ایران به 8 سال حبس محکوم کرد.

به گزارش رویترز، دادگاهی در ایالت «کانکتیکات» آمریکا شهروند دارای تابعیت دوگانه ایرانی - آمریکایی را با ادعای انتقال اطلاعات حساس نظامی به ایران به 8 سال حبس محکوم کرد.

«مظفر خزاعی»، که قبلاً به عنوان مهندس در یکی از شرکت‌های پیمانکار دفاعی آمریکا به نام «پرات و ویتنی» کار می‌کرده ژانویه سال 2014، هنگام خروج از آمریکا قطعاتی حساس که مربوط به موتور جنگنده‌های اف‌35 و اف‌22 بوده به همراه داشته و دستگیر شده است.

آقای «خزاعی» علاوه بر این متهم است که ایمیل‌هایی حاوی اطلاعات حساس هم با طرف‌های ایرانی رد و بدل کرده است.

«ونیسا برایانت»، قاضی منطقه‌ای آمریکا حکم داده این شهروند، پس از پایان دوره محکومیت بایستی سه سال هم تحت نظر باشد.

دادستان‌های آمریکایی در کیفرخواست صادر شده برای «خزاعی»، درخواست 10 سال حبس کرده بودند.

این آمریکایی ایرانی‌تبار به جرمش اقرار کرده اما گفته این اطلاعات را با هدف ارسال به عنوان بخشی از معرفی‌نامه‌اش به دانشگاهی در ایران در آن تقاضای کار بدهد، تهیه کرده است.