فراموش نمی کنیم.

فراموش نمی کنیم اشک های سید علی را
مردود شدن برخی از خواص را فراموش نمی­کنیم
هتک حرمت نماز جمعه را فراموش نمی­کنیم
سکوت خواص و کمک آن ها به فتنه را فراموش نمی­کنیم
خون های ریخته شده از مردممان را فراموش نمی­کنیم
به آتش کشیدن خیابان های شهرمان را فراموش نمی­کنیم
قانون شکنی مدعیان قانون مداری را فراموش می­کنیم
ظلم به مردم و وتوی رای آن ها را فراموش نمی­کنیم
تحمیل خسارت های اقتصادی به کشور را فراموش نمی­کنیم
تهمت ها و دروغ های ناروا نسبت به نظام را فراموش نمی­کنیم
امیدوار کردن آمریکا و اسرائیل را فراموش نمی­کنیم
حمایت اوباما و نتانیاهو از فتنه گران را فراموش نمی­کنیم
تلخ کردن کام مردم و بر هم زدن حماسه حضور انتخابات را فراموش نمی­کنیم
جسارت و بی احترامی به عکس امام عزیزمان را فراموش نمی­کنیم
تلاش برای رو در روی هم قرار دادن مردم را فراموش نمی­کنیم
شهدای مظلوم فتنه را فراموش نمی­کنیم
ظلم به مردم مظلوم دنیا و خدمت به اسرائیل با شعار نه غزه، نه لبنان را فراموش نمی­کنیم
هتک حرمت عاشورا و پرچم عزای امام حسین را فراموش نمی­کنیم
حماسه 9 دی را فراموش نمی­کنیم