موشن گرافیک آب سرمایه تمام شدنی

هرساله آمار و ارقام متعددی از کشورهای جهان منتشر می‌شود که حاوی اطلاعاتی در مورد مصارف آبی آن کشورها است. آماری که اگرچه با تفاوت‌هایی ریز و درشت همراه است اما در بیشتر موارد با هم مشترک هستند. ما در اینجا در قالب یک ویدئو کلیپ (موشن گرافی) تلاش کرده‌ایم در ابتدا اطلاعات آماری از مصرف آب شیرین در سراسر جهان و استانداردهای آن بیان کنیم، بعد از آن این آمارا را با آمارهای کشور خودمان ایران مقایسه کرده‌ایم و به چگونگی مصرف آب در ایران و خطرهای تحدید کننده منابع آبی کشورمان پرداخته‌ایم.