یا ضریحش را ببوس ؛ یا با او جنگ کن

سید هاشم الحیدری، دبیرکل حزب الله عراق : باید پیش از هرچیز عاشق شهادت بود ، امام حسین (ع) نه نیازی به نخبگان و فرهیخته گان ونه نیازی به ثروتمندان و قهرمانان دارد ، باید عاشق شهادت بود تا در قافله عشق به سوی خدا پر کشید .