کارنامه سیاه گروهک تروریستی منافقین

گروهک منافقین همواره طی سالهای گذشته با جرمهای متعددی مواجه بوده اند که بخشی از آنها وابستگی به کشورهای مختلف, جاسوسی برای دولتهای گوناگون و ترور هموطنانمان بوده است. برای برخی از جوانان شاید دانستن سرگذشت این گروهک نکات خوبی را یادآور شود. آنچه در این کلیپ خواهید دید تنها گوشه ای از جنایات خونبار این گروهک تروریستی است.