بیانات آیت الله قزوینی درباره ماجرای فیتیله

آيت الله حسينی قزوينی رييس شبکه جهانی ولايت و مشاور بين الملل آيت الله العظمی مکارم شيرازی (دامت برکاته) پنج شنبه شب 94/8/21 در برنامه زنده "امامت و ولايت" شبکه جهانی ولايت در خصوص حواشی برنامه فیتيله، مردم آذربايجان را به خويشتن داری و پذيرش عذر و اشتباه پيش آمده فراخواندند.