تخطئه بسيج، تكميل پروژه نفوذ

رهبر انقلاب با انتقاد شديد از كساني و جريان‌هايي كه با اتهام افراطي‌گري، بسيج را تخطئه مي‌كنند افزودند: نمي‌گوييم اين افراد و جريان‌ها، اين كار را آگاهانه انجام مي‌دهند اما با اين اتهامات، دانسته يا ندانسته، خاكريز مستحكمِ بسيج را تضعيف و پروژه خطرناك نفوذ دشمن را تكميل مي‌كنند. ايشان با توصيه و نصيحت به كساني كه از جايگاه‌ها و تريبون‌هاي مختلف، حاميان اصالت‌ها و بنيان‌هاي انقلاب را تضعيف و تخطئه مي‌كنند، افزودند: نبايد هركسي از ارزش‌ها و محكمات انقلاب و امام(ره) گفت با اتهام جناحي‌گري و افراطي‌گري روبه‌رو شود.