گزیده سخنرانی دکتر روحانی و کف زدنهای دانشجویان

دکتر روحانی امروز در دانشگاه شریف سخنرانی جنجالی که البته به دور از تنش هم نبود در دانشگاه ایراد فرمودند

خبریروحانیدکتر روحانیدانشجویانسخنرانی روحانیحسن

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x