گزیده سخنرانی دکتر روحانی و کف زدنهای دانشجویان

331
16 آذر 1394

دکتر روحانی امروز در دانشگاه شریف سخنرانی جنجالی که البته به دور از تنش هم نبود در دانشگاه ایراد فرمودند

خبریروحانیدکتر روحانیدانشجویانسخنرانی روحانیحسن

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x