با فریدون آسرایی در هیبتی متفاوت/مصاحبه اختصاصی

گفتگو با فریدون آسرایی در هیبتی متفاوت: فوتبال را بیشتر از خوانندگی دوست دارم/ روزی که سر تمرین نمی آیم احساس می کنم وقتم هدر رفته/ به تیپم چه کار داری؟ با موهای ژل زده که نمی شود فوتبال بازی کرد