روشن شدن برج ایفل با پیام امید در اجلاس آب و هوایی

روشن شدن برج ایفل با پیام امید در آستانه کنفرانس آب و هوا در پاریس