حضور عادل فردوسی پور در برنامه گلخانه

حضور عادل فردوسی پور در برنامه گلخانه به مناسبت سالگرد افتتاح شبكه سه