سیل در بریتانیا برق دهها هزار خانه را قطع کرده است

طوفان دزموند که از روز شنبه در انگلستان وزیدن گرفته، باران های سیل آسا را به دنبال داشته است. در نتیجۀ این سیل که مناطقی از شمال غربی این کشور را در برگرفته، بیش از ۶۰ هزار منزل مسکونی از برق محروم شده اند و یک نفر نیز جان خود را از دست داده است.