ساخت گل سر عنکبوتی

سلام . با آموزش درست کردن گل سر عنکبوتی در خدمت شما عزیزان هستیم . برای ساخت عنکبوت ابتدا روبن سیاه دو و نیم سانتی را برش رو به صورت لول در آورده و دو سر را بهم با چسب حرارتی بچسبانید . نیاز به ذکر دوباره نیست در تمامی قسمتهای قسمت هایی را که در روبان برش می زنید با شمع یا فندک بسوزانید . با روبان نیم سانتی پاپیون کوچکی بسازید اگر در این فیلم متوجه ساخت نشدید به فیلم های دیگر در مورد نحوه ی ساخت پاپیون کوچک مراجعه کنید . نواری از همان روبان نیم سانتی سفید برش و دور وسط پاپیون سب کنید . نوار دو و نیم سانتی سیاه را برداشته و چند برش روی آن انجام داده و به عنوان پاها از قسمت داخل به بدنه ی عنکبوت می چسبانیم . و از چشم های متحرک برای چشم عنکبوت استفاده می کنیم . حال نوار روبان با طرح لوزی در سه سانت را به شکل پاپیون در آورده و وسط آن را با نخ نامرئی محکم کنید . سه نوار از سه طرح متفادت دو سانتی را نیز برش و وسط آن ها را با نخ نامرئی محکم کرده و به انتهای پاپیون با نخ محکم کنید و در ادامه با ما همراه باشید .