درگیری شدید در بازی گیتی پسند - شهید منصوری

هفته بیستم لیگ برتر فوتسال؛ این بازی بدلیل ورود تماشاچیان به زمین بازی، نیمه تمام ماند...