بالاتر از خبر (۱۳ آذر ۹۴)

نکته سنجی رییس مجلس، کلاس بازیگری حرفه ای در مانور زلزله، گذشتن الاغ از روی پل و حکایت خودرو سازها در بالاتر از خبر این هفته