آیتم جذاب نبض دانشجو (۱۳ آذر ۹۴)

داستان یک خیابان/ بزرگداشت شهید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی/ اعتراض دانشجویان پرستاری به طرح جدید وزارت بهداشت/ مناظره سیاسی در دانشگاه یزد/ مشکلات خوابگاهی دانشجویان هنر دانشگاه اصفهان/ دسترسی آسان به اعماق چاه نفت/ کف پوش نورانی و شبیه ساز مجازی خودرو در دنیای مجازی