قتل یک مرد با گلوله توسط پلیس آمریکا

مردی که مظنون به دزدی از بانک است در حالی که دست خود را به نشانه تسلیم بالا می برد پلیس دو بار به او شلیک می کند.