توزیع مرغ خوش اندام در اصفهان!

به گفته کارشناسان مرغ ۴۰ روزه کیفیت به مراتب بهتری نسبت به مرغ ۶۰ روزه دارد و توزیع مرغ ۴۰ روزه از امروز در اصفهان آغاز شد