ساپورت های پسرانه - جوک های ایرانی

جوک خنده دار - جوک های دختر پسر ایرانی - یکی از اجراهای باحال حسن ریوندی - حتما ببینید www.hasanreyvandi.com